Γραμματεία

Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία
Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης
6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (Δραγάνα)

Γραμματέας
Aλεξάνδρα Κυρκούδη
Τηλ. 25510 30921
Fax 2551030922
Email: akirkoud@alex.duth.gr
Email: secr@med.duth.gr

Tμήμα Διδακτόρων
Στέλλα-Κατερίνα Ρέστα
Τηλ. 2551030912
email: sresta@kom.duth.gr

Γραφείο Φοιτητικών θεμάτων
Στέλλα-Κατερίνα Ρέστα
Τηλ: 2551030912
email: sresta@kom.duth.gr

Δέσποινα Διαμαντούδη
Τηλ: 2551030913
ddiamant@alex.duth.gr

Πρωτόκολλο–Αρχείο
Τηλεδιασκέψεις
Σουλτάνα Δημοσχάκη
Τηλ. 2551030946
Email: tdimosch@ores.duth.gr

Κλητήρες
Γεώργιος Λυμπερούδης
Τηλ. 2551030933
Γκίνης Βασίλειος
Τηλ. 2551030933
Βαλάντης Δαγκάλης