Υψηλάντης Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 68100
Τηλέφωνο: +30 25510 75597, 30404
Fax: +30 25510 30404

Γνωστικό Αντικείμενο
Πειραματική Χειρουργική

Βιογραφικό Σημείωμα :: CV