Στειρόπουλος Πασχάλης

Λέκτορας Πνευμονολογίας ΔΠΘ