Σιμόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Χειρουργικής

Τηλ:+30 25510 74001,30411

Fax:+30 25510 30412

Επικοινωνία :: Βιογραφικό Σημείωμα :: CV :: Δημοσιεύσεις(Publications)