Παπαδόπουλος Ε. Νικόλαος

Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα :: CV

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης,
    6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης 68100 Αλεξανδρούπολη

  • Email: secr@med.duth.gr