Μικρούλης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρούργος Καρδιάς-Θώρακος

Βιογραφικό Σημείωμα :: CV