Λαμπροπούλου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Θ.,

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ Νο 3, ΙΣΟΓΕΙΟ

Τηλέφωνο:+30 25510 30558

Fax:+30 25510 30558

Επικοινωνία :: Βιογραφικό Σημείωμα :: CV