Κουκουράκης Μιχαήλ

Καθηγητής Ακτινοθεραπείας - Ογκολογίας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αλεξανδρούπολη

68100

Τηλέφωνο: +30 25510- 4622

Fax: +30 25510 30349

Επικοινωνία :: Βιογραφικό Σημείωμα :: CV