Μέλη ΔΕΠ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΛΕΚΤΟΡΕΣ

  • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΜΠΟΥΧΛΙΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ