Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, Καθηγητής Χειρουργικής
Τηλ. 25510 74321
email:Polych@med.duth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Κολιός, Καθηγητής Φαρμακολογίας
Τηλ. 25510 30368
Email: gkolios@med.duth.gr