Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος
Μιχαήλ Πιτιακούδης, Καθηγητής Χειρουργικής
email: mpitiak@med.duth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Κουκουράκης, Καθηγητής Ακτινοθεραπείας - Ογκολογίας
email: mkoukour@med.duth.gr