ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

29/09/2014: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών
29/09/2014: Δηλώσεις Μαθημάτων
17/09/2014: Εκλογή Μέλους ΔΕΠ 9.10.2014
16/09/2014: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 1057.8.8.2014

Περισσότερες ανακοινώσεις...