Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

12/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ "Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ σε συνεδρίαση για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιρτζόγλου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο " Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική - Γυναικολογία"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ σε συνεδρίαση για τη μονιμοποίηση της κας Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο " Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική"
12/11/2018: Πρόσκληση Ε.Σ. σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομία"
07/11/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων φοιτητών στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας"
06/11/2018: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
05/11/2018: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων 3ου κύκλου έως 20 Νοεμβρίου 2018 του ΜΠΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία.
05/11/2018: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικέιμενο Ιατροδικαστική -Τοξικολογία
05/11/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...