Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Image in Slide DirectlyΑνακοινώσεις Τμήματος

11/04/2014: Εκλογές Μελών ΔΕΠ 10.12.2013
07/04/2014: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ
02/04/2014: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ
31/03/2014: Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών 'κοντά στους νέους' www.aegeanair.com

Περισσότερες ανακοινώσεις...