ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

20/01/2015: Αποτελέσματα Εκλογής Επ.Καθηγητή(Ιατρική Βιολογία)
20/01/2015: Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 12.2.2015
20/01/2015: Εκλογή Αν.Καθηγητή(Φυσιολογία)26.2.2015
20/01/2015: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Ορθοπαιδικής) 1821.31.12.2014

Περισσότερες ανακοινώσεις...