Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

27/09/2016: Επιτυχόντες στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
27/09/2016: Επιτυχόντες στο ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
22/09/2016: Διαγραφή Φοιτητών από το Τμήμα Ιατρικής
22/09/2016: Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών 2016-2017
22/09/2016: Χορήγηση Κωδικών σε Πρωτοετείς Φοιτητές
15/09/2016: Εγγραφή φοιτητών ειδικής κατηγορίας
13/09/2016: Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης
07/09/2016: Δικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017
30/08/2016: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Νεφρολογίας)666.13.7.2016
30/08/2016: Ανακοίνωση λειτουργίας της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών(ΥΨΥΦ)

Περισσότερες ανακοινώσεις...