ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

16/09/2014: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 1057.8.8.2014
16/09/2014: Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ 1120.22.8.2014
15/09/2014: Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 1121.22.8.2014
15/09/2014: Πρόγραμμα Eξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014

Περισσότερες ανακοινώσεις...