Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

16/01/2019: Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (Λ-ΚΕ)
15/01/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Έκδοση παπύρων (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών-διδακτορικών )
10/01/2019: Έγκριση και Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 9/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική" (ΑΡΡ:7559)
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 8/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
10/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 7/22-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομία" (ΑΡΡ:6714)
07/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 5/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μετακίνηση της κας Ευγενίας Μπεζιτρζόγλου στο Τμήμα Ιατρικής στη βαθμίδα της Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο " Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία"
07/01/2019: Ανακοίνωση Δρομολογίων Μεταφοράς Φοιτητών
04/01/2019: Πρόσκληση αριθ. 6/15-01-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)
04/01/2019: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τον ορισμό εισηγητική επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6011)

Περισσότερες ανακοινώσεις...