ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

13/11/2014: Αξιολογητές για μα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Φυσιολογίας
13/11/2014: Αξιολογητές για μα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστολογίας -Εμβρυολογίας
13/11/2014: Αξιολογητές για μα θέση Επίκουρου Καθηγητή Ακτινολογίας με ειδίκευση στη Νευροακτινολογία
10/11/2014: Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών της Ιατρικής

Περισσότερες ανακοινώσεις...