Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

21/08/2015: Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποιηση Επ.Καθηγητή
28/07/2015: Ψήφισμα Ιατρικής
24/07/2015: Συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για εκλογή ΔΕΠ
24/07/2015: Πίνακες εισακτέων σε ΠΜΣ

Περισσότερες ανακοινώσεις...