Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

09/05/2018: Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής(Erasmus Traineeships 2018-2019)
08/05/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Μαιευτικής-Γυναικολογίας
04/05/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό σντικέιμενο "Παιδιατρική- Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό Αντικέιμενο "Μικροβιολογία"
03/05/2018: ΣΙΤΙΣΗ & ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019
02/05/2018: Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ του κ. Γεωργίου Βασταρδή
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ της κας Ευαγγελίας Κασάπη

Περισσότερες ανακοινώσεις...