Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

22/07/2019: ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ του τμήματος Ιατρικής και του τμήματος ΜΒΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τίτλο "Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη"
19/07/2019: Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Ορθοπαιδική"
19/07/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "Ιατρική απεικόνιση στην ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ" ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ – Καβάζης Χρήστος
18/07/2019: Προκήρυξη μιας θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, Ειδικού Οφθαλμιάτρου, στο γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική" (ΑΡΡ:10803)
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:10805)
18/07/2019: Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" (ΑΡΡ:10809)
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Χούχος Κωνσταντίνος
18/07/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Κωστίμπας Δημήτριος-Βάϊος

Περισσότερες ανακοινώσεις...