Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

18/09/2018: Πρόσκληση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκλογή εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση /Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη- Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
14/09/2018: 'Eγγραφες-Σίτιση-Στέγαση 2018-2019
13/09/2018: Πρόσκληση - Πρόκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
13/09/2018: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
13/09/2018: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Σουλτάνας Φουτζιτζή
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ευσταθίας Γιαννακοπούλου
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Πασχάλη Ντόλιου
13/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ

Περισσότερες ανακοινώσεις...