Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

13/12/2018: Δρομολόγια Δωρεάν Μετακίνησης Φοιτητών από 10 Δεκεμβρίου 2018
10/12/2018: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία"
05/12/2018: Ορθή Επανάληψη- Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Παναγιώτας Κυριακίδου
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία" (ΑΡΡ:7735)
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική" (ΑΡΡ:7732)
05/12/2018: Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμός ειηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστολογία-Εμβρυολογία" (ΑΡΡ:7734)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της Ευαγγελίας Νένα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική" (ΑΡΡ:7559)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία" (ΑΡΡ:6494)
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Ντόντη Παναγιώτας
30/11/2018: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Καφαλή Νικάλου

Περισσότερες ανακοινώσεις...