ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

11/12/2014: 5α Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Σπέρματος
11/12/2014: Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών 18.12.2014
05/12/2014: Eκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή(Ιστολογία –Εμβρυολογία)12.12.2014
04/12/2014: Ορισμός Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

Περισσότερες ανακοινώσεις...