Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

17/07/2019: Πρόσληψη της κας Παναγούλας Οικονόμου ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στη Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ
05/07/2019: Νέα Ανακοίνωση-Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 17/15-07-2019 του Ε.Σ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο" Ωτορινολαρυγγολογία" ΑΡΡ:00001293588
04/07/2019: Πρόσκληση αριθμ. 19/16 Ιουλίου 2019 του Ε.Σ και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:9288)
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 18/15-07-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Χειρουργικής στο γνωστικό αντικείμενο "Ουρολογία" ΑΡΡ:10223
04/07/2019: Πρόσκληση αριθ. 20/18-07-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία" (ΑΡΡ:9743)
03/07/2019: Δηλώσεις Μαθημάτων Αύγουστος 2018-2019
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελέγχου και Αναφοράς Ειδικών Λοιμώξεων, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022
28/06/2019: Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με 3ετή θητεία, από 01-09-2019 έως 31-08-2022

Περισσότερες ανακοινώσεις...