Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική -Παιδιατρική Αιματολογία/ Ογκολογία".
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαίκού υποτρόφου κατόχου πτυχίου Βιολογίας
17/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας κ. Γεωργίου Δροσάτου
17/04/2018: Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...