ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

12/03/2015: Διανομή Συγραμμάτων
11/03/2015: Καθορισμός ημερομηνίας δηλώσης μαθημάτων
10/03/2015: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού “Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική”
06/03/2015: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Eαρινού Eξαμήνου 2015

Περισσότερες ανακοινώσεις...