Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

28/07/2015: Ψήφισμα Ιατρικής
24/07/2015: Συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για εκλογή ΔΕΠ
24/07/2015: Πίνακες εισακτέων σε ΠΜΣ
16/07/2015: Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

Περισσότερες ανακοινώσεις...