Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

22/02/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατροδικαστική - Τοξικολογία" (ΑΡΡ:8746)
22/02/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία" (ΑΡΡ:8704)
21/02/2019: Ορκωμοσία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ 28.3.2019
21/02/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΜΠΣ στη Βιοηθική
18/02/2019: Παράταση της Προκήρυξης του ΔΠΜΣ "Βιο-ιατρικες και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών"
14/02/2019: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή με γνωστικό αντικέιμενο " Ουρολογία"
12/02/2019: Πρόσκληση αριθ. 12/22-02-2019 του Ε.Σ. και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική-Γυναικολογία"
11/02/2019: Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019
11/02/2019: Χορήγηση Κωδικών σε Κατατακτήριους Φοιτητές
11/02/2019: Ορκωμοσίες 2018-2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...