Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

13/09/2019: Ανανέωση εγγραφής υποψήφιων διδακτόρων για ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" (ΑΡΡ: 10809)
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:10803)
13/09/2019: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ανατομία" (ΑΡΡ:10805)
13/09/2019: Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων
13/09/2019: Εκλογή ανάδειξης εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΣΕΥ στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης των Π.Μ.Σ και των διδακτορικών διατριβών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ
13/09/2019: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020
11/09/2019: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
04/09/2019: Πρόγραμμα απονομής του τίτλου της Eπίτιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ της Καθηγήτριας Vanda A. Lennon, M.D., Ph.D.
03/09/2019: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...