Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

19/04/2019: Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο" Ωτορινολαρυγγολογία" ΑΡΡ:00001293588
18/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής διατριβής ΔΔ - Αλεξάνδρα Κουκουλιάτα
18/04/2019: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία" (ΑΡΡ:9743)
18/04/2019: Έγκριση έναρξης μεταδιδακτορικής έρευνας Νάστα Μαρία
18/04/2019: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής διατριβής ΔΔ - Θεοδώρα-Ελευθερία Δευτεραίου
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Γκάσδαρης Γρηγόριος
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Ξανθοπούλου Άννα-Μαρία
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Τόττας Στυλιανός
18/04/2019: Ορισμός 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση ΔΔ - Δεληγιαννίδου Γεωργία-Ειρήνη
17/04/2019: Προκήρυξη ΠΜΣ στη Βιοηθική 2018-2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...