Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

26/11/2015: Ανακοίνωση Κατατακτηρίων
16/11/2015: Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής βιβλίων
16/11/2015: Αξιολογήσεις μελών ΔΕΠ
04/11/2015: Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι(προκήρυξη-πρόσληψη)

Περισσότερες ανακοινώσεις...