Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τμήμα ΙατρικήςΑνακοινώσεις Τμήματος

17/04/2015: 2ο Συνέδριο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Ιατρικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
07/04/2015: Πρόκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
07/04/2015: Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με τίτλο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
07/04/2015: Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με τίτλο Βϊοιατρικές και Μοριακές επιστήμες στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών

Περισσότερες ανακοινώσεις...